kmins.eu
Допълнително Здравно Осигуряване

Ел-Ма Консулт предлага допълнително здравно осигуряване към някои от здравноосигурителните дружества на пазара.

Информация за здравното осигуряване

Всички здравноосигурителни пакети са оформени да осигурят медицинско обслужване на цялата територия на България без ограничения дали в почивни, празнични дни, по време на бизнес пътувания или ваканции, чрез абонаментни договори и възстановяване на разходите. Персоналните карти позволяват на осигурените лица да се възползват от услугите на висококвалифицирани медицински лица по всяко време.

В българското законодателство, според Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се прилага двустълбов модел на здравно осигуряване. Първият от тях е задължително, а вторият - доброволно здравно осигуряване. Задължителното здравно осигуряване се реализира от Здравната каса - Националната здравноосигуритена каса и съгласно действащия закон всички граждани са задължени да си плащат вноските към нея.

Доброволното здравно осигуряване се реализира, чрез лицензирани здравноосигурителни дружества. Хората могат да се възползват от ДЗО, ако са си плащали задължителните вноски и имат желание и възможност да заплащат допълнителни вноски по доброволните здравноосигурителни пакети, избрани лично от тях.

Здравноосигурителните пакети към ДЗО предоставят възможност за ползване на допълнителни здравни услуги, които са включени както в задължителното здравно осигуряване, така и извън него. Има различни видове пакети - с точно дефинирани включени здравни услуги или комбинация от тях. В зависимост от нуждите си всеки може да избира подходящ здравен пакет.

Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
5% отсъпка
Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
Изтегли и разпечатай талон за отстъпка.