kmins.eu
Всички застраховки на едно място - Ел-Ма Консулт

Ел-Ма Консулт е фирма, в която можете да сключите следните видове застраховки към застрахователни компании - Армеец, Булстрад, Бул Инс, Групама, ДаллБогг Живот и Здраве, Дженерали Застраховане, ДЗИ, Евроинс, Лев Инс, Олимпик, ОЗК Застраховане, Уника и други.

Застрахователен представител сме на Застрахователен Брокер ИЗИРА за гр. Пловдив и региона.

Автомобилно застраховане
- Гражданска отговорност на водачите на МПС (ГО)
- Гражданска отговорност за чужбина - ЗЕЛЕНА КАРТА
- Гранична застраховка - за транзитно преминаващи или краткосрочно пребиваващи в страната чуждестранни автомобили
- КАСКО на МПС - автокаско

Застраховка Злополука
- злополука на водача и пътниците в МПС
- застраховка за временно пребиваващи в чужбина
- групова застраховка злополука
- индивидуална застраховка злополука
- застраховка на гости на хотели
- задължителна трудова злополука за работещите на рискови работни места

Животозастраховане
- индивидуални и групови застраховки
- застраховане на фирми - ползват преференции и облекчение от данъчни задължения
- застраховка на кредитополучателя/ите

Карго
- абонаментна полица КАРГО внос/износ
- КАРГО внос
- КАРГО износ

Застраховка Имущества
- застраховане срещу индустриален пожар
- застраховане на имущество на склад
- застраховка домашно имущество - за физически лица
- застраховка имущество на юридически лица - средни и малки фирми и предприятия
- застраховане на всички рискове на предприемача
- монтажна застраховка срещу всички рискове

Застраховка Отговорности
- отговорност на нотариуси
- отговорност на медицински персонал
- отговорност на експерт-счетоводители
- отговорност на работодатели

Застраховки на финансови загуби
- застраховка срещу лоши метеорологични условия
- застраховка Грешки и пропуски
- застраховка Лизинг

Застраховане на селскостопански култури
- житни и варива
- окопни култури
- тютюн
- зеленчуци (без домати) и цветя
- трайни насаждения
- едногодишни и многогодишни треви

Застраховка на животни
- двукопитни без свине
- еднокопитни
- свине
- кучета
- птици
- риби и зарибителен материал – интензивно рибовъдство
- дивеч и дивечовъдни стопанства
- кошери с пчели
- зайци - интензивно зайцевъдство

Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
5% отсъпка
Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
Изтегли и разпечатай талон за отстъпка.